เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชกานแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองราชการของเทศบาล [ 18 พ.ย. 2563 ]195
142 การวางแผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 10 พ.ย. 2563 ]211
143 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]199
144 ประกาศเรียยกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2563 ]192
145 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำตะคลองใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ 4 [ 16 ต.ค. 2563 ]108
146 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข [ 16 ต.ค. 2563 ]116
147 แผนผังขั้นตอนการขอความช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2563 ]193
148 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2563 ไตรมาสที่4 [ 5 ต.ค. 2563 ]200
149 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]181
150 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนต.ค.-มี.ค.)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
151 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]190
152 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]192
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]122
154 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]190
155 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]183
156 ประชาสัมพันธ์การประทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 15 ส.ค. 2563 ]219
157 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 15 ส.ค. 2563 ]196
158 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]174
159 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]193
160 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนายสำรวย พวงโพธิ์ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]186
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17