เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนหาความรู้

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดได้เปิดให้องค์กรในพื้นที่ อาทิเช่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ ฯลฯ ได้ใช้พื้นที่บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตลาด

“เป็นศูนย์เรียนรู้” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนหาความรู้ในด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น    เอกสารประกอบ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนหาความรู้
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ