เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อช่วยวิกฤตภัยแล้ง [ 15 มี.ค. 2567 ]20
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]21
3 ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เคยเข้ามารับบริการหรือมาติดต่อประสานงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 10 ม.ค. 2567 ]43
4 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รายการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]27
5 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาด (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 พ.ย. 2566 ]40
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลสำรวจ) [ 30 ต.ค. 2566 ]24
7 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 18 ต.ค. 2566 ]55
8 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการชุมชน [ 18 ต.ค. 2566 ]72
9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]37
10 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 2 ต.ค. 2566 ]28
11 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
12 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบะญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ก.ย. 2566 ]39
13 ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนหาความรู้ [ 5 ก.ย. 2566 ]18
14 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.๒๕๐๕ [ 25 ส.ค. 2566 ]37
15 เทศบาลตำบลตลาดขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์) [ 20 ก.ค. 2566 ]20
16 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ [ 13 ก.ค. 2566 ]70
17 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ [ 13 ก.ค. 2566 ]63
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2566 ]90
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2566 ]72
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2566 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16