เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลตลาด

    รายละเอียดข่าว

               ด้วยเทศบาลตำบลตลาด  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาด  ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลตลาด  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน และปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนมีทักษะชีวิต  โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม  จำนวน  ๑  วัน   ณ  วัดตูมหวาน  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันอาทิตย์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘
                เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางเทศบาลตำบลตลาด  (เบอร์ดโทร 044-415234) ภายในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เพื่อทางเทศบาลตำบลตลาด  จะได้รวบรวมรายชื่อเพื่อดำเนินการตามโครงการ ฯ ต่อไป  *สามารถดาว์โหลดแบบตอบรับได้*


    เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ