เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ