เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลตลาด ได้เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา โดยมีววัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชม แนะนำ และส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำและดำเนินการ

    เอกสารประกอบ

โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ