เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลตลาดขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลตลาดขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาดและผู้สูงอายุติดสังคมทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมอาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 สามารถส่งใบสมัครได้ที่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลตลาดขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ