เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานตัวเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่เทศบาลตำบลตลาด

    รายละเอียดข่าว

                                              เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2562
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ติดต่อรายงานตัวเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่เทศบาลตำบลตลาดด้วยตนเอง ภายในวันที่ 2 – 27 กันยายน 2562 โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวผู้พิการ ฉบับจริง พร้อม สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารธกส. และกรณีมอบอำนาจ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของ     ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 415234    เอกสารประกอบ

รายงานตัวเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่เทศบาลตำบลตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ