เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา  เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ชายที่มีสัญชาติไทยไปลงบัญชีทหารกองเกิน 
ขอให้ชายไทยที่เกิดในปีมะเมีย พ.ศ. 2545 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตลาด / ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ที่สัสดีอำเภอ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา อาคาร 1 / ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. ทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สูติบัตร (ถ้ามี) /
หากเกินกำหนดนี้ไปแล้ว จะมีความผิดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
ระวางโทษจำคุก 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 300 บาท หากผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือได้ไปลงบัญชีแทน     เอกสารประกอบ

ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ