เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

    รายละเอียดข่าว

                  ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา  จะจัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกร ฯ  การตรวจแปลงหรือพื้นที่การเพาะปลูก พร้อมทั้งมีข่าวสารต่าง ๆ ที่จะแจ้งจากทางหน่วยงานราชการให้เกษตรกรได้รับทราบ
 
                   ดังนั้น  จึงใคร่ขออนุญาตใช้ศาลาการเปรียญวัดโคกตลาด  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐  น.


    เอกสารประกอบ

ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ