เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อคนพิการ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

 

ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566

     เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อคนพิการ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ