เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
ภาษีรงเรือนละที่ดิน ยื่นแบบภาษีภายใเดือนกุมภ่าพันธ์ และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันประเมิน
ภาษีป้าย ยื่นแบบภาษีภายในเดือนมีนาคม และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันประเมิน
ภาษีบรุงท้องที่ ชำระภาษีภายในเดือนเษายน    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ