เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เคยเข้ามารับบริการหรือมาติดต่อประสานงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เคยเข้ามารับบริการหรือมาติดต่อประสานงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แบบรายบุคคลโดยเข้าระบบตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง ITAS 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทาง URL

https://itas.nacc.go.th/go/eit/30kh9f

2. หรือ QR Code    เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เคยเข้ามารับบริการหรือมาติดต่อประสานงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ