เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลตลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขุดลอกคลองและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลตลาด

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลตลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขุดลอกคลองและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลตลาด 
1.โครงการขุกลอกคลองชลประทาน เหมืองยืมข่อยงาม
2.โครงการบดเกรดถนนดินเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน เหมืองสุรนารี (ฝั่งซ้าย) ม.4
3.โครงการบดเกรดถนนหินคลุกเลียบคลองลำบริบูรณ์  ม.4 (ฝั่งขวา)
4.โครงการบดเกรดถนนถนนดิน  ม.3(ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 9)
5.โครงการบดเกรดถนนถนนดินเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน เหมืองสุรนารี (ฝั่งซ้าย) ม.3
6.โครงการบดเกรดถนนถนนดินเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน เหมืองเกสร(ฝั่งขวา) ม.3
7.โครงการบดเกรดถนนดินเลียบลำบริบูรณ์ (ฝั่งซ้าย) ม.3จากทำนบบ้านบุ - สะพานบ้านตลาด
8.โครงการบดเกรดถนนถนนดินเลียบลำบริบูรณ์ (ฝั่งขวา) ม.3จากสะพาน - เขตตำบลบ้านโพธิ์
9.โครงการบดเกรดถนนดินเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน(ฝั่งซ้าย) ม.2
10.โครงการบดเกรดถนนถนนหินคลุกเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ม.1จากสะพานดำ - เขตทางรถไฟ
11.โครงการบดเกรดถนนดินเลียบลำบริบูรณ์   ม.1จากสะพานปู่ม่วง -ทางรถไฟ    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลตลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขุดลอกคลองและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ