เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

              ด้วยเทศบาลตำบลตลาด ได้รับแจ้งจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน
และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นั้น

             จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด โทร.044-415234

 

     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ