เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประการกำหนดสมัยประชุมสภามสมัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ