เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการมูลฝอย [ 26 ม.ค. 2566 ]68
42 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด [ 26 ธ.ค. 2565 ]107
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลตลาด [ 22 ธ.ค. 2565 ]95
44 ประกาศแก้ไขสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด [ 22 ธ.ค. 2565 ]71
45 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด [ 2 ธ.ค. 2565 ]88
46 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]1
47 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด [ 29 พ.ย. 2565 ]84
48 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาเทศบาลตำบตลาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]28
49 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณะรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ.2566-2570 [ 4 พ.ย. 2565 ]85
50 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 4 พ.ย. 2565 ]62
51 หลักฐานการรายงานผลเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเสีย [ 21 ต.ค. 2565 ]31
52 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี ๒๕๖๕ [ 19 ต.ค. 2565 ]82
53 รายงานการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ การถูกขี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 12 ต.ค. 2565 ]30
54 ประกาศรายชื่อคนพิการ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
55 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
56 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [ 30 ก.ย. 2565 ]27
57 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 ก.ย. 2565 ]111
58 ประกาศรายชื่อคนพิการ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]1
59 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตลาด [ 6 มิ.ย. 2565 ]152
60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ระเบียบโฑธิ์(ช่วงที่1) [ 27 พ.ค. 2565 ]142
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17