เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ [ 13 ก.ค. 2566 ]70
22 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ [ 13 ก.ค. 2566 ]63
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2566 ]91
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2566 ]73
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2566 ]75
26 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 9 พ.ค. 2566 ]139
27 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 1 พ.ค. 2566 ]2
28 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 พ.ค. 2566 ]1
29 บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ต้องทำอย่างไร [ 19 เม.ย. 2566 ]39
30 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชา่ชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 17 เม.ย. 2566 ]70
31 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย 5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2566 ]54
32 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 15 มี.ค. 2566 ]2
33 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลตลาด [ 8 มี.ค. 2566 ]55
34 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 3 มี.ค. 2566 ]3
35 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 3 มี.ค. 2566 ]1
36 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 3 มี.ค. 2566 ]1
37 ประชาสัมพันธ์ลดการใช้โฟม [ 3 มี.ค. 2566 ]1
38 ฐานข้อมูลน้ำเสียปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]1
39 การคลอดก่อนกำหนด อันตรายไหม ป้องกันอย่างไรดี ? [ 27 ม.ค. 2566 ]38
40 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการมูลฝอย [ 26 ม.ค. 2566 ]62
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17