เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศเทศบาลตำบลตาด ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.พ. 2559 ]192
282 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนอยุ่ดีมีสุข เลียบลำบริบูรณ์ ช่วงที่ 1 จากโรงสูบน้ำไปบ้านนายบวร ชูจอหอ [ 19 ม.ค. 2559 ]194
283 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]193
284 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ธ.ค. 2558 ]189
285 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]197
286 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]189
287 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]228
288 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]191
289 ประกาศ สภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]175
290 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่14 สิงหาคม 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]209
291 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่5 สิงหาคม 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]180
292 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]176
293 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ก.ย. 2558 ]199
294 ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 [ 21 ส.ค. 2558 ]209
295 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลตลาด [ 21 ส.ค. 2558 ]173
296 ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลตลาด จำนวน 3 โครงการ [ 25 ก.พ. 2558 ]164
297 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ห้ามซื้อขายงาช้าง [ 29 ธ.ค. 2557 ]178
298 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ธ.ค. 2557 ]190
299 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ธ.ค. 2557 ]201
300 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ [ 15 ธ.ค. 2557 ]194
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17