เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมซ่อมแซมถนน ถนน ม.7 บ้านหนองตะคลอง [ 27 ต.ค. 2560 ]279
262 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลเทศบาลตำบลตลาด [ 27 ต.ค. 2560 ]224
263 ประกาศเผยแรพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]195
264 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]201
265 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]201
266 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข โนนพีแก้ว [ 11 ก.ย. 2560 ]178
267 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2560 ]202
268 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ [ 10 เม.ย. 2560 ]365
269 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 เม.ย. 2560 ]194
270 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 มี.ค. 2560 ]188
271 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน [ 27 ก.พ. 2560 ]188
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]187
273 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]206
274 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]191
275 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่3/2559 ครั้งที่2 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]178
276 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 26 ส.ค. 2559 ]193
277 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]201
278 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลาด [ 16 ส.ค. 2559 ]486
279 หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี [ 19 เม.ย. 2559 ]194
280 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี [ 4 เม.ย. 2559 ]186
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17