เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก2562 ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2562 ]179
222 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]224
223 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 25 ม.ค. 2562 ]184
224 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2562 ไตรมาสที่1 [ 15 ม.ค. 2562 ]164
225 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยสวนป่า [ 9 ม.ค. 2562 ]189
226 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสำราญชื่น 2 บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]227
227 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอยหนองจาน หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ตำบลตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]185
228 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]183
229 ประชาสัามพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]175
230 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2562 ]177
231 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 10 ธ.ค. 2561 ]187
232 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ย. 2561 ]180
233 การขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 13 พ.ย. 2561 ]188
234 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ซอยพันตรีวีรยุทธ [ 12 พ.ย. 2561 ]203
235 สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]193
236 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์แสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด [ 5 พ.ย. 2561 ]204
237 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 หลังย่าโม ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี [ 5 พ.ย. 2561 ]183
238 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]201
239 ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]177
240 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]187
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17