เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2567 ]36
2 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 มิ.ย. 2567 ]10
3 รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อช่วยวิกฤตภัยแล้ง [ 15 มี.ค. 2567 ]30
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]31
5 ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เคยเข้ามารับบริการหรือมาติดต่อประสานงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 10 ม.ค. 2567 ]54
6 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รายการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]37
7 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาด (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 พ.ย. 2566 ]53
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลสำรวจ) [ 30 ต.ค. 2566 ]37
9 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 18 ต.ค. 2566 ]62
10 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการชุมชน [ 18 ต.ค. 2566 ]82
11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]44
12 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 2 ต.ค. 2566 ]41
13 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 2 ต.ค. 2566 ]33
14 ประชาสัมพันธ์ ระบบบริการประชาชน (E-Service) เทศบาลตำบลตลาด [ 2 ต.ค. 2566 ]9
15 กิจกรรมการให้บริการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านสวัสดิการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]4
16 กิจกรรมการให้บริการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้านสวัสดิการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]6
17 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบะญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ก.ย. 2566 ]46
18 ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนหาความรู้ [ 5 ก.ย. 2566 ]26
19 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.๒๕๐๕ [ 25 ส.ค. 2566 ]43
20 เทศบาลตำบลตลาดขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์) [ 20 ก.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17