เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]96
2 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]93
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]95
4 การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 24 พ.ย. 2564 ]91
5 ประชาสัมพันธ์เรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]93
6 ประชาสัมพันธ์การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]88
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]93
8 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]83
9 การประกาศเรือกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]88
10 การประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 20 ส.ค. 2564 ]95
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]92
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]97
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]91
14 การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2564 ]94
15 การประกาศเรือกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 7 ก.ค. 2564 ]89
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]96
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]93
18 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]104
19 การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]88
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2564 ]92
 
หน้า 1|2