เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัั้งที่ 3 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565    เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ