เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


ประชาสัมพันธ์การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจำปี  2565    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การเรือกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ