เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2565    เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ