เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1   ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566    เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ