เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


การประชาสัมพันธ์การการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์การการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   ประจำปี  2565 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์การการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ