เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565     เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ