เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลตลาด


การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565    เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ