เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลตลาด เมษายน 2565 - กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]5
2 รายงานสถิติประชาชนผู้ขอใช้บริการ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 1 พ.ค. 2565 ]6
3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]142
4 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลตลาด [ 12 ต.ค. 2564 ]126
5 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ส.ค. 2564 ]98
6 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]184
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]190
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]176
9 สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]165
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 20 เม.ย. 2564 ]172
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลตลาด 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]165
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]172
13 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด [ 27 มี.ค. 2564 ]152
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 มี.ค. 2564 ]170
15 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]169
16 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 17 ก.พ. 2564 ]265
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาด [ 16 ก.พ. 2564 ]162
18 แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]177
19 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ย. 2563 ]167
20 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด [ 12 ต.ค. 2563 ]101
 
หน้า 1|2|3