เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลตลาด

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นากเทศมนตรีตำบลตลาด ได้มอบยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลตลาด ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน    เอกสารประกอบ

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ