เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงสายบ้านบุ - ลองตอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2566 ]37
122 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบ้ายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำโคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2566 ]36
123 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2566 ]47
124 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2566 ]82
125 ประกาศเทศบาลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]42
126 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเปยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดโคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.พ. 2566 ]46
127 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเปยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงถนนสายบ้านบุ-ลองตอง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.พ. 2566 ]46
128 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]45
129 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาพัฒนาสามัคคี ช่วงที่ 2 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]58
130 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]36
131 - ร่าง - ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566 ]2
132 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2 [ 11 ม.ค. 2566 ]40
133 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 [ 11 ม.ค. 2566 ]54
134 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]50
135 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]42
136 ประกาศเทศบาลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
137 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]56
138 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]53
139 ประกาศเทศบาลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]56
140 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]50
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12