เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนาสามัคคี 1 ฝั่งขวา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ส.ค. 2566 ]26
62 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6 ซอยจากบ้านจ่าเขียว ถึงหน้าโรงงานอดุลย์ไทย หมู่ที่ 6 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ส.ค. 2566 ]18
63 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนหนองตะคลอง ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2566 ]17
64 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ซอยวันบำรุงธรรมบริเวณย่าโม - ชลประทาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2566 ]20
65 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]11
66 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2566 ]25
67 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอฟฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสี่แยกโรงปลาร้า ไปถนนลาดยาง สายบ้านราษฎร์ประสงค์หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2566 ]25
68 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน (เหมืองเกสร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2566 ]7
69 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน (เหมืองเกสร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ค. 2566 ]32
70 - ร่าง - ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ค. 2566 ]29
71 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการเสริมผิวแอฟฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ตำบลตลาด อำเภเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ค. 2566 ]32
72 -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน (เหมืองเกสร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ก.ค. 2566 ]30
73 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณย่าโม - ชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2566 ]28
74 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2566 ]26
75 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนาสามัคคี 1 ฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2566 ]26
76 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายดอกดิน โสพรหมมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ค. 2566 ]29
77 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน (เหมืองเกสร) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ค. 2566 ]37
78 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]9
79 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนราาฎร์สามัคคี (บ้านนายชวน ถางโพธิ์ไปคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2566 ]31
80 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านราฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ซอยจากบ้านจ่าเขียว ถึงหน้าโรงงานอดุลย์ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2566 ]38
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12