เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
22 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]15
23 ประกาศแทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]18
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตู สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]22
25 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]14
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2567 ]19
27 -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2567 ]23
28 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการตัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]12
29 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2567 ]18
30 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]15
31 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2566 ]19
32 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]14
33 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2566 ]21
34 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2566 ]21
35 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13 ด้วยวิธีประกวดราคา [ 8 พ.ย. 2566 ]33
36 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ย. 2566 ]28
37 ประกาศเทศบาลคตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2566 ]34
38 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]11
39 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2566 ]31
40 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2566 ]13
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12