เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.พ. 2559 ]237
202 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา [ 5 ก.พ. 2559 ]176
203 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2โครงการ [ 11 พ.ย. 2558 ]170
204 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 สายบ้านราษฎร์ประสงค์ไปหนองตะคลอง [ 7 ก.ย. 2558 ]177
205 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.8 หน้าบ้านนายอัด ไทยงูเหลือม ไปโรงเรียนบ้านบุฯ2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.เพชรลดา3 (ช่วงที่1)3.วางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิดคลองแค หมู่ที่ 1 บ้านบุ4.ซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 3 จุด [ 28 ส.ค. 2558 ]180
206 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด [ 11 ส.ค. 2558 ]187
207 ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลตลาด จำนวน 3 โครงการ [ 5 ส.ค. 2558 ]175
208 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.ค. 2558 ]167
209 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จำนวน 6 รายการ [ 17 มิ.ย. 2558 ]177
210 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด [ 18 พ.ค. 2558 ]172
211 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ [ 23 เม.ย. 2558 ]156
212 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ [ 15 ธ.ค. 2557 ]154
213 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด.เทศบาลตำบลตลาด [ 14 ต.ค. 2557 ]173
214 ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal [ 14 ต.ค. 2557 ]169
215 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ [ 2 ก.ย. 2557 ]171
216 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ [ 29 ก.ค. 2557 ]175
217 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]179
218 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 4 มิ.ย. 2557 ]176
219 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด [ 25 มี.ค. 2557 ]169
220 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ [ 12 มี.ค. 2557 ]197
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12