เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 -ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) [ 21 พ.ค. 2567 ]5
2 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองหอยสามัคคี 1 (ช่วง 2+686 ถึง 2+785) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2567 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง (ช่วง 1+900 ถึง 2+096) หมู่ที่ 6 บ้านราษฏร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2567 ]5
4 -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณธกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองหอยสามัคคี 1 (ช่วง 2+686 ถึง 2+785) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ [ 13 พ.ค. 2567 ]4
5 -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง (ช่วง 1+900 ถึง 2+096) หมู่ที่ 6 บ้าราษฏร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2567 ]4
6 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองหอยสามัคคี 1 (ช่วง 2+686 ถึง 2+785) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์  [ 9 พ.ค. 2567 ]4
7 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]10
8 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]11
9 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
10 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]15
11 ประกาศแทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]17
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตู สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]22
13 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]12
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2567 ]19
15 -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2567 ]22
16 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการตัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]12
17 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2567 ]17
18 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]14
19 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2566 ]19
20 ประกาศ เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11