สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข โนนพีแก้ว [ 11 ก.ย. 2560 ]
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2560 ]
5 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ [ 10 เม.ย. 2560 ]
6 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 เม.ย. 2560 ]
7 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 มี.ค. 2560 ]
8 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน [ 27 ก.พ. 2560 ]
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14