สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้่้าง
ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2563