สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
2 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนายสำรวย พวงโพธิ์ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองส่งนำชลประทานสุรนารีโนนทัพม้าสามัคคี(ฝั่งซ้าย) [ 21 ก.ค. 2563 ]
6 ประกาศก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประชาสามัคคีม.2 [ 21 ก.ค. 2563 ]
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]
8 ประกาศเรียยกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 20 ก.ค. 2563 ]
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2563 ไตรมาสที่3 [ 6 ก.ค. 2563 ]
10 ประชาสัมพันธ์การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ห้วง พ.ศ. 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22