สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 15 ส.ค. 2563 ]
2 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
3 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนายสำรวย พวงโพธิ์ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]
6 ประชาสัมพันธ์การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ห้วง พ.ศ. 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
7 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบขสร.1(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]
9 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 [ 22 พ.ค. 2563 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19