สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
2 โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]
3 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 4 มิ.ย. 2562 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยสวนป่า [ 9 ม.ค. 2562 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสำราญชื่น 2 บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอยหนองจาน หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ตำบลตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]
8 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 10 ธ.ค. 2561 ]
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ย. 2561 ]
10 การขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 13 พ.ย. 2561 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14