สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด [ 23 ธ.ค. 2563 ]
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]
7 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชกานแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองราชการของเทศบาล [ 18 พ.ย. 2563 ]
8 การวางแผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 10 พ.ย. 2563 ]
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
10 ประกาศเรียยกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2563 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22