สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]
3 การวางแผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 10 พ.ย. 2563 ]
4 แผนผังขั้นตอนการขอความช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2563 ]
5 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนต.ค.-มี.ค.)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]
10 ประชาสัมพันธ์การประทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 15 ส.ค. 2563 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19