สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิวโชค 1/2 ม.6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 4 ม.5 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 14 เม.ย. 2563 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 10 เม.ย. 2563 ]
5 ประกาศการแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด [ 5 มี.ค. 2563 ]
6 ประกาศสรรหา กกต.ท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]
7 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]
8 โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ม.ค. 2563 ]
9 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14