สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ธ.ค. 2557 ]
2 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ [ 15 ธ.ค. 2557 ]
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 13 พ.ย. 2557 ]
4 การจัดสรรงบประมาณ [ 20 ต.ค. 2557 ]
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2557 [ 17 ต.ค. 2557 ]
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]
7 ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองตะคลอง-บ้านราษฎร์ประสงค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา [ 14 ต.ค. 2557 ]
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ [ 13 มิ.ย. 2557 ]
9 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 21 มี.ค. 2557 ]
10 รับสมัครนักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 6 มี.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22