สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ สภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่14 สิงหาคม 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่5 สิงหาคม 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]
4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 8 ก.ย. 2558 ]
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ก.ย. 2558 ]
6 ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 [ 21 ส.ค. 2558 ]
7 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลตลาด [ 21 ส.ค. 2558 ]
8 ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลตลาด จำนวน 3 โครงการ [ 25 ก.พ. 2558 ]
9 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ห้ามซื้อขายงาช้าง [ 29 ธ.ค. 2557 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22