สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี [ 19 เม.ย. 2559 ]
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี [ 4 เม.ย. 2559 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลตาด ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.พ. 2559 ]
4 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนอยุ่ดีมีสุข เลียบลำบริบูรณ์ ช่วงที่ 1 จากโรงสูบน้ำไปบ้านนายบวร ชูจอหอ [ 19 ม.ค. 2559 ]
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]
6 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ธ.ค. 2558 ]
7 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
8 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
9 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]
10 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ก.ย. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22