สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 มี.ค. 2560 ]
3 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน [ 27 ก.พ. 2560 ]
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]
6 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]
7 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่3/2559 ครั้งที่2 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]
8 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 26 ส.ค. 2559 ]
9 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลาด [ 16 ส.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22