สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไปที่สาธารณะ [ 7 พ.ย. 2560 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมซ่อมแซมถนน ถนน ม.7 บ้านหนองตะคลอง [ 27 ต.ค. 2560 ]
4 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลเทศบาลตำบลตลาด [ 27 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศเผยแรพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข โนนพีแก้ว [ 11 ก.ย. 2560 ]
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2560 ]
10 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ [ 10 เม.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22