สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่3/2559 ครั้งที่2 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]
2 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 26 ส.ค. 2559 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลาด [ 16 ส.ค. 2559 ]
5 หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี [ 19 เม.ย. 2559 ]
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี [ 4 เม.ย. 2559 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลตาด ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.พ. 2559 ]
8 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนอยุ่ดีมีสุข เลียบลำบริบูรณ์ ช่วงที่ 1 จากโรงสูบน้ำไปบ้านนายบวร ชูจอหอ [ 19 ม.ค. 2559 ]
9 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]
10 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ธ.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19