สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
2 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
3 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึก "ชาวโคกสูงร่วมใจ ต่อต้านภัยทุจริต" [ 25 ต.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาเส้นหน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ [ 11 ต.ค. 2561 ]
5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่1) [ 1 ต.ค. 2561 ]
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
7 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
8 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
9 วาระประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22