สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข โนนพีแก้ว [ 11 ก.ย. 2560 ]
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2560 ]
4 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ [ 10 เม.ย. 2560 ]
5 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 เม.ย. 2560 ]
6 ประกาศเจตจำนงนโยบายความโปร่งใส [ 10 มี.ค. 2560 ]
7 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน [ 27 ก.พ. 2560 ]
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]
10 วาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19